Keramis : Centrum voor keramiek van de Franse Gemeenschap

Plce des Fours Bouteilles, nr. 1
7100, La Louvière
+32 (0) 64 21.21.93 www.keramis.be Frans, Nederlands Add to Cart 
Commercial Descriptions
Het Centrum Keramis is een museum dat de materiële en immateriële getuigen verwerft, vrijwaart en in het daglicht stelt van elke activiteit die behoort tot het domein van de keramiek en in eerste instantie de activiteiten die ontwikkeld werden op de site van de faïencefabriek Boch op wiens terreinen het zich bevindt. Het valoriseert en vult de keramische waalse collecties aan, en ook die van de Federatie Wallonië-Brussel en van de provincie Henegouwen waarvoor het trouwens de bewaarnemer is. Daarnaast het Centrum Keramis een kunsten- en creatief centrum gespecialiseerd op het vlak van keramiek. Het zet zich in voor de bewaring en de kennisoverdracht van de know-how inzake keramiek en steunt de beeldende kunstenaars die zich momenteel toeleggen op dit medium door hun werk tentoon te stellen en hun stukken aan te kopen. Het centrum het cultureel en toeristich belang van de drie oude flesovens van de faïencefabriek Boch, onschatbare overblijfsels van de industiële archeologie.
Photos
Videos
Choose Distance
Hide Map