Mars Sint-Rochus en Sint-Frégo te Acoz


6280, Acoz
+32 (0) 71 50.14.85
+32 (0) 71 86.14.14
Add to Cart 
Commercial Descriptions

Al in 1235 baden de jonge moeders van Acoz tot de “kleine Sint-Frégo” om hun kindjes te vrijwaren van de zogenaamde ziekte van “carreau” en andere kinderziektes. Het dorp had maar een kleine bevolking en de bewoners dachten er niet aan eventueel een processie te organiseren. De verering beperkte zich dan ook tot gebeden in de kapel.

In 1866 brak er in het dorp en omstreken een choleraepidemie uit. Dat jaar

had de familie Scieur, die zwaar getroffen was, langs de weg een primitieve

kapel opgericht, gewijd aan de patroonheilige van de pestlijders. Acoz beleefde toen een tijd van grote voorspoed dankzij zijn walserijen, hoogovens,

zandgroeves en brouwerij. Er werd dan ook beslist tegelijkertijd Sint-Rochus en Sint-Frégo te vereren. Zo ontstond de militaire mars, gewijd aan beide heiligen, die plaatsvond op de zondag die volgt op 15 augustus.

Photos
Videos
Choose Distance
Hide Map