March Saint-Roch and Saint-Frégo in Acoz

Address: rue de Moncheret<br>6280, Acoz

Telephone: +3271509000


Al in 1235 baden de jonge moeders van Acoz tot de “kleine Sint-Frégo” om hun kindjes te vrijwaren van de zogenaamde ziekte van “carreau” en andere kinderziektes. Het dorp had maar een kleine

bevolking en de bewoners dachten er niet aan eventueel een processie te organiseren. De verering beperkte zich dan ook tot gebeden in de kapel.

In 1866 brak er in het dorp en omstreken een choleraepidemie uit. Dat jaar had de familie Scieur, die zwaar getroffen was, langs de weg een primitieve kapel opgericht, gewijd aan de patroonheilige van de pestlijders. Acoz beleefde toen een tijd van grote voorspoed dankzij zijn walserijen, hoogovens, zandgroeves en brouwerij. Er werd dan ook beslist tegelijkertijd Sint-Rochus en Sint-Frégo te vereren. Zo ontstond de militaire mars, gewijd aan beide heiligen, die plaatsvond op de zondag die volgt op 15 augustus.

http://visithainaut.be/content/march-saint-roch-and-saint-frégo-acoz